Dzięki Funduszom Europejskim, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz technika, mogą pozyskać nawet 100% dotacji na oprogramowanie Documaster Campus oraz integrowane z nim urządzenia, takie jak np. komputery, tablety, laptopy, monitory interaktywne, projektory, wizualizery, urządzenia wielofunkcyjne. Oprogramowanie wprowadza TIK oraz nowoczesne metody nauczania do tradycyjnej edukacji.
Nasi specjaliści pomagają w sprawach formalnych oraz aktywnie doradzają. Dzięki dotacjom unijnym pomogliśmy podnieść jakość nauczania już w prawie 100 szkołach na terenie całego kraju.

Dzięki Funduszom Europejskim oraz programom z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uczelnie wyższe mogą pozyskać 100% dofinansowania na wdrożenie oprogramowania Documaster Campus oraz zintegrowanych z nim urządzeń, takich jak: laptopy, tablety, monitory interaktywne, projektory, wizualizery, urządzenia wielofunkcyjne.Oprogramowanie wprowadza TIK oraz nowoczesne metody nauczania do tradycyjnego kształcenia.
Nasi specjaliści pomagają w sprawach formalnych oraz aktywnie doradzają. Dzięki dotacjom unijnym wiele publicznych oraz prywatnych uczelni korzysta z naszych nowoczesnych rozwiązań.

W ramach dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mikro, małe
i średnie firmy mogą pozyskać nawet do 80% dofinansowania na Usługę Rozwojową, która podnosi konkurencyjność firmy na rynku. Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Krajowym Funduszu Szkoleniowym oraz w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
i posiadamy Usługę Rozwojową kierowaną do firm zatrudniających od 1 do 250 pracowników, które pragną rozwijać swoją konkurencyjność. Szkolenie odbywa się online, a jego uczestnicy otrzymują potwierdzenie ukończenia go w postaci Certyfikatu.

 

Prowadzisz firmę?


Skorzystaj z dotacji 80%

dla firm z sektora MMŚP

na Usługę Rozwojową

 


W ramach dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mikro, małe i średnie firmy mogą pozyskać nawet do 80% dofinansowania na Usługę Rozwojową, która podnosi konkurencyjność firmy na rynku.

 

Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i posiadamy Usługę Rozwojową kierowaną do firm zatrudniających od 1 do 250 pracowników, które pragną rozwijać swoją konkurencyjność.