Rozwiązanie chmurowe do obsługi wydarzeń i konferencji


Głównym celem wykorzystania Documaster Event Cloud jest całkowita eliminacja kosztów związanych z wydrukiem materiałów konferencyjnych w drukarniach zewnętrznych oraz zsynchronizowanie informacji w trakcie organizacji i trwania konferencji/warsztatów/seminariów. Documaster Event Cloud oferuje nowatorską infrastrukturę chmurową, która rewolucjonizuje świadczenie usług IT dla sektora szkoleniowego konferencyjnego i informacyjnego. To kompleksowe rozwiązanie chmurowe, przeznaczone jest do zarządzania materiałami konferencyjnymi.

Oszczędności i zero waste

Dzięki integracji oprogramowania z urządzeniem wielofunkcyjnym, uczestnicy wydarzenia mają możliwość drukowania, skanowania i kopiowania wybranych materiałów, oferowanych przez organizatora. Przed rozpoczęciem konferencji organizator zwykle zleca wydruk wielu materiałów. Część z nich okazuje się jednak niepotrzebna. Są to zarówno materiały, które mogłyby istnieć tylko w wersji elektronicznej, jak również te, które poprzez zmiany w programie stają się nieaktualne. Ponadto, nie każdy uczestnik zainteresowany jest wszystkimi otrzymanymi broszurami, z tego powodu duża ich część jest wyrzucana. Wiąże się to z ogromnymi dodatkowymi kosztami dla firmy organizującej wydarzenie. Kontrola zarządzania materiałami w chmurze konferencyjnej Documaster Event Cloud , powoduje lepsze gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz znaczące oszczędności. Dla firm, w których ekologia ma znaczenie, Organizator, opierając się na własnych potrzebach oraz zasobach finansowych, sam ogranicza koszty ustawiając limity dla poszczególnych użytkowników na druk, skan oraz kopiowaniemateriałów/dokumentów.

Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązania Documaster Event Cloud:

  • udostępnienie materiałów online uczestnikom konferencji
  • tanie drukowanie tylko potrzebnych (niezbędnych) materiałów
  • pełne bezpieczęńśtwo przechowywanych danych, zgodne z wymogami RODO
    integracja z urządzeniemi wielofunkcyjnymi umozliwiająca tani i wygodny wydruk materiałów z chmury lub ich zeskanowanie
  • kompleksowowść rozwiązania: dostarczamy oprogramowanie i urządzenia

Dotacja
z Funduszy Europejskich

Documaster oraz integrowane z nim urządzenia i rozwiązania mogą być dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.