Bezpieczny obieg dokumentów i informacji w Twojej firmie


Documaster Easy Office to oprogramowanie, które zabezpiecza obieg dokumentów i wydruków w firmie poprzez ich monitorowanie i zarządzanie prawami dostępu do urządzeń. Wprowadza też bardzo ważne funkcje wydruku: podążającego i poufnego (odlokalizowanego). Dzięki zastosowaniu Documaster Easy Office w przedsiębiorstwie możesz również podnieść efektywność pracy w Twoim biurze, zwiększając ergonomię i dopasowując funkcje urządzeń wielofunkcyjnych do potrzeb pracowników.
Documaster Easy Office składa się z aplikacji klienckich, części serwerowej oraz opcjonalnego czytnika kart. Do konfiguracji i zarządzania pracą systemu wykorzystywana jest konsola administratora dostępna jako GUI (graphical user interface). Oprogramowanie umożliwia przydzielanie i zarządzanie prawami dostępu użytkowników systemu. .

Prawa dostępu

Documaster Easy Office umożliwia różnicowanie praw dostępu użytkowników do funkcjonalności urządzeń np. wg. kompetencji w firmie.

Zarządzanie kolejką wydruków

Oprogramowanie umożliwia zarządzaniem kolejnością wydruków (użytkownik porzy urządzeniu wybiera ze swojego konta dokuemnt, który ma zostać aktualnie wydrukowany)

Łatwe zarządzanie

Dzięki prostej w użyciu aplikacji klienckiej i intuicyjnie oprogramowanemu interfejsowi urządzenia, korzystanie z Easy Office jest bardzo proste i nie wymaga specjalnego przeszkolenia

Integracja z systemami DMS

Oprogramowanie może być integrowane z innymi systemami zarzązania obiegiem dokumentów (DMS). Naszym klientom rekomendujemy integrację z Documaster Multiaudit.

Wydruk podążający

Documaster Easy Office umożliwia wykonywanie ]wydruków podążających (follow-me pinting). Dzięki temu użytkownik może wydrukować swój dokument w dowolnym momencie na dowolnym urządzeniu podłączonym do systemu.

Wydruk poufny

Dzięki tej funkcji użytkownik może rozpocząć drukowanie dopiero po autoryzacji przy drukarce (za pomocą osobistego PIN lub zbliżenie karty dostępowej). Odbiór dokumentu jest możliwy tylko osobiście przy urządzeniu.

Dotacja do 80%
z Funduszy Europejskich

 

 

Documaster Campus oraz integrowane z nim urządzenia i rozwiązania mogą być dofinansowane do 80% ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.