Rozwiązanie chmurowe do obsługi wydarzeń i konferencji


Głównym celem wykorzystania Documaster Event Cloud jest całkowita eliminacja kosztów związanych z wydrukiem materiałów konferencyjnych w drukarniach zewnętrznych oraz zsynchronizowanie informacji w trakcie organizacji i trwania konferencji/warsztatów/seminariów. Documaster Event Cloud oferuje nowatorską infrastrukturę chmurową, która rewolucjonizuje świadczenie usług IT dla sektora szkoleniowego konferencyjnego i informacyjnego. To kompleksowe rozwiązanie chmurowe, przeznaczone jest do zarządzania materiałami konferencyjnymi.

Oszczędności i zero waste

Dzięki integracji oprogramowania z urządzeniem wielofunkcyjnym, uczestnicy wydarzenia mają możliwość drukowania, skanowania i kopiowania wybranych materiałów, oferowanych przez organizatora. Przed rozpoczęciem konferencji organizator zwykle zleca wydruk wielu materiałów. Część z nich okazuje się jednak niepotrzebna. Są to zarówno materiały, które mogłyby istnieć tylko w wersji elektronicznej, jak również te, które poprzez zmiany w programie stają się nieaktualne. Ponadto, nie każdy uczestnik zainteresowany jest wszystkimi otrzymanymi broszurami, z tego powodu duża ich część jest wyrzucana. Wiąże się to z ogromnymi dodatkowymi kosztami dla firmy organizującej wydarzenie. Kontrola zarządzania materiałami w chmurze konferencyjnej Documaster Event Cloud , powoduje lepsze gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz znaczące oszczędności. Dla firm, w których ekologia ma znaczenie, Organizator, opierając się na własnych potrzebach oraz zasobach finansowych, sam ogranicza koszty ustawiając limity dla poszczególnych użytkowników na druk, skan oraz kopiowaniemateriałów/dokumentów.

Dostęp do materiałów 24/7

Dzięki Documaster Event Cloud uczestnicy konferencji mają dostęp do wszyustkich materiałów zamieszcoznych w chmurze przez organizatora przez 24 godziny na dobę.

Wydruk materiałów podczas konferencji

Na czas konferencji/targów dostraczamy oprogramowane urządzenia wielofunkcyjne z kórych mogą korzystać wszyscy uczestnicy konferencji. Dzięki temu mogą drukować, kopiować i skanować materiały zamieszczone w chmurze.

Oszczędności i brak marnowania

Dzięki dostępowi online do materiałów oraz możliwości wyboru przez uczestnika, których materiałów potrzebuje w wersji papierowej, zacząco ograniczamy niepotrzebne wydruki w duchu zero waste, a także generujemy oszczędności

Dotacja do 80%
z Funduszy Europejskich

 

 

Documaster Campus oraz integrowane z nim urządzenia i rozwiązania mogą być dofinansowane do 80% ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.