Zdalne zarządzanie flotą urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek wszystkich producentów


Documaster Service jest oprogramowaniem, którego zadaniem jest ciągłe monitorowanie wszystkich sieciowych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i przekazywanie informacji o ich aktualnym stanie technicznym. Zastosowanie systemu Documaster Service umożliwia sprawną administrację posiadanych urządzeń oraz wydajne zarządzanie serwisem floty urządzeń drukujących różnych producentów, w wielu lokalizacjach. Dlatego optymalizuje działania wykonywane przez administratorów IT, firmy serwisujące oraz osoby odpowiedzialne za zamówienia i utrzymanie floty urządzeń biurowych.
Zastosowanie Documaster Service doskonale sprawdza się w firmach:

– wykorzystujących liczną flotę sieciowych urządzeń drukujących
– posiadających wiele lokalizacji sieciowych urządzeń drukujących
– mających wysokie wymagania serwisowe (np. wydruki masowe)

Documaster Service udostępnia informację w postaci przejrzystych i zwięzłych raportów. Są one automatycznie wysyłane do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie urządzeń drukujących i kopiujących, umożliwiając im podjęcie stosownych działań. W celu uzyskania jak najlepszej kontroli nad całą infrastrukturą IT, Documaster Service, umożliwia dostęp do informacji w formie raportów on-line, za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Unikalną zaletą systemu Documaster Service jest możliwość automatycznego powiadamiania serwisu o rodzaju zaistniałej usterki. Powoduje to odciążenie pracowników zajmujących się tym do tej pory, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia ich wydajności.

Documaster Service wysyła następujące powiadomienia:

– brak papieru oraz zużyty toner
– niski poziom tonera w urządzeniu,
– zacięty papier,
– otwarte drzwi/pokrywa,
– konieczność wezwania serwisu,
– czas wykonania przeglądu/konserwacji,
– urządzenie w trybie off-line,
– brak połączenia z urządzeniem

Documaster Service zbiera nastęujące informacje:

– czas ostatniego zdarzenia,
– data i licznik ostatniego przeglądu,
– poszczególne liczniki,
– stan tonerów,
– stan papieru w podajnikach,
– status urządzenia,
– adres IP i adres MAC urządzenia,
– nr seryjny i nazwa urządzenia
– model i typ urządzenia,
– adres IP podsieci

Korzyści wynikające z wykorzystania rozwiązania Documaster Service:

 • nadzorowanie oraz automatyczną inwentaryzację posiadanej floty urządzeń drukujących (automatyczne skanowanie sieci, odnajdywanie urządzeń i wskazanie urządzeń off-line, informowanie o awariach)
 • określanie zużycia posiadanego sprzętu (stany liczników całkowitych)
 • kontrolę nad urządzeniami bez względu na ich lokalizację
 • kontrolę nad urządzeniami wszystkich producentów – zarządzanie logistyką materiałów eksploatacyjnych i przewidywanie terminu ich wymiany
 • kontrolę on-line nad sprawnym funkcjonowaniem każdego urządzenia (powiadomienia)
 • planowanie przeglądów okresowych i konserwacji
 • zwiększenie wydajności floty urządzeń oraz pracowników przez szybką likwidację przestojów
 • automatyzację wezwań serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 • zwiększenie wydajności administratorów IT przez odciążenie jego stanowiska

 • obniżenie kosztów serwisu oraz kosztów oraz kosztów eksploatacyjnych dzięki scentralizowaniu i ujednoliceniu zamówień
 • automatyczne generowanie raportów o stanach liczników urządzeń.

Dotacja do 80%
z Funduszy Europejskich

 

 

Documaster Campus oraz integrowane z nim urządzenia i rozwiązania mogą być dofinansowane do 80% ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.