Nowoczesna, zintegrowana platforma dla e-bibliotek


Documaster e-Biblioteka to rozwiązanie umożliwiające gromadzenie materiałów w cyfrowej oraz zdigitalizowanej formie w środowisku chmurowym, które zapewnia użytkownikom szybki i bezpieczny dostęp. Mogą to być na przykład: e-booki, e-podręczniki, e-encyklopedie, grafiki, zdjęcia, filmy, własne dokumenty elektroniczne oraz ucyfrowione książki, albumy, czasopisma.
Wszystkie zasoby są przechowywane na dedykowanych, bezpiecznych serwerach, a wewnętrzne zabezpieczenia spełniają najwyższe standardy zarządzania danymi, w tym danymi osobowymi. Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.


Documaster e-biblioteka to rozwiązanie, które jest wykorzystywane:

– w bibliotekach miejskich / gminnych, – bibliotekach szkolnych i uczelnianych, – bibliotekach sądów, – placówkach naukowych, – placówkach związanych z kulturą, np. muzeach, domach kultury

Wygodny dostęp do chmury i drukowanie materiałów

Dostęp do zasobów jest możliwy mi.in poprzez komputery, smartfony, tablety, a także monitory i tablice interaktywne. Dzięki integracji z urządzeniami wielofunkcyjnymi, możliwe jest drukowanie bezpośrednio z chmury oraz skanowanie do niej materiałów, a także ich ucyfrowienie (OCR) na terenie biblioteki.

Integracje z innymi systemami i zasobami

W ramach korzystania z systemu, biblioteka może mieć również dostęp do innych repozytoriów, np. cyfrowych zasobów wyższych uczelni, e-encyklopedii, zasobów innych bibliotek. Otwarta technologia Documaster pozwala na integrację z innymi systemami informatycznymi.

Uporządkowana struktura i szybkie wyszukiwanie

Ilość oraz zawartość folderów są skalowalne i elastycznie dostosowywane do potrzeb klienta.Semantyczna wyszukiwarka pozwala przeszukiwać zasoby, zarówno ich tytuły jak i treść. Dzięki temu użytkownik bardzo szybko może znaleźć różne materiały odpowiadające specyficznym zagadnieniom.

Dotacja
z Funduszy Europejskich

 

Documaster Campus oraz integrowane z nim urządzenia i rozwiązania mogą być dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.