Bezpłatny dostęp do oprogramowania dla wszystkich szkół w Polsce

Rozwiązanie chmurowe wspierające tradycyjną oraz zdalną edukację

Dla szkół podstawowych, średnich, zawodowych oraz techników

Documaster Campus to środowisko informatyczne typu chmurowego, wspomagające nowoczesną edukację. Pozwala uczniom i nauczycielom odtwarzać dostępne w repozytorium systemu materiały edukacyjne w formie plików tekstowych, e-booków, e-podręczników, filmów, prezentacji, audio oraz zamieszczać własne pliki. Wszystkie materiały materiały mogą być współdzielone i wykorzystywane przez użytkowników 24 godziny na dobę, w każdym miejscu posiadającym dostęp do Internetu. Użytkownicy mogą także udostępniać wybrane pliki innym użytkownikom oraz zamieszczać prywatne, niedostępne dla innych pliki, m.in. tworząc swoje e-portfolio.
Documaster Campus wspiera tradycyjną edukację oraz umożliwia prowadzenie zdalnych lekcji. Jest rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązaniem do realizowania zdalnej edukacji. Umożliwia komunikację między użytkownikami: uczniami, nauczycielami, rodzicami, naukowcami i przedsiębiorcami. Umożliwia współpracę między gronem pedagogicznym i naukowcami lokalnie oraz w całej Polsce , polegającą na wymianie scenariuszy do lekcji, doświadczeń oraz budowaniu bazy wiedzy i zarządzaniu nią. Oprogramowanie jest zintegrowane m.in.z Pakietem Microsoft Office 365 Edu, Skype, One Drive

W repozytorium Documaster Campus znajdują się cyfrowe zasoby naukowe najlepszych polskich uczelni wyższych, bibliotek i instytutów naukowych (kilkaset tysięcy zweryfikowanych haseł) oraz e-podręczniki MEN i materiały zgodne z podstawą programową.

Oprogramowanie integruje gromadzoną wiedzę z powszechnie używanymi w edukacji technologiami komunikacyjnymi i urządzeniami: komputerami, monitorami i tablicami interaktywnymi, smartfonami, tabletami, pracowniami językowymi, laboratoriami cyfrowymi, projektorami oraz wysokiej klasy sprzętem umożliwiającym tanie drukowanie, skanowanie, kopiowanie oraz OCR w samoobsługowym punkcie drukowania na terenie szkoły. Specjalne oprogramowanie urządzeń zapewnia znaczne oszczędności i brak awarii szkolnego systemu wydruków.

Documaster Campus działa w oparciu o nowoczesne metody nauczania, takie jak klasa odwrócona czy metoda projektów, i pozwala nauczycielom na ich łatwe wprowadzenie podczas zajęć w szkole oraz lekcji zdalnych.

Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Dotacja 100%
z Funduszy Europejskich

Documaster Campus oraz integrowane z nim urządzenia i rozwiązania mogą być dofinansowane w 100% ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.