Dla przedszkoli

Documaster Campus Junior to system chmurowy, który umożliwia gromadzenie materiałów dydaktycznych oraz ich odtwarzanie i zarządzanie nimi za pomocą urządzeń połączonych z Internetem. Zgromadzona wiedza jest bezpieczna dla przedszkolaka i chroniona przed osobami nieuprawnionymi, o czym decyduje autoryzacja użytkowników. Dzięki temu dostęp do chmury mają tylko zarejestrowani użytkownicy, a możliwość publikowania jedynie wskazane osoby (najczęściej wychowawcy).
Włączone w system urządzenia, między innymi drukarki, tablice interaktywne i projektory umożliwiają kształcenie przedszkolaka z wykorzystaniem najnowszych metod edukacyjnych. Badania wskazują, iż nowoczesna edukacja przedszkolna wymaga włączenia w rozwój dziecka nie tylko wychowawców, nauczycieli, ale również członków rodziny przedszkolaka. Documaster Campus Junior wykorzystuje najnowsze technologie komunikacyjne i narzędzia, by zaangażować zarówno rodziców, jak i innych członków rodziny w proces edukacji dziecka. Zawiera wbudowany komunikator oraz moduł Skype, umożliwiające komunikację wewnątrz systemu (np. w relacji wychowawca – rodzic).

Oprogramowanie Documaster posiada Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – potwierdzający, że produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Główne funkcje Documaster Campus Junior:

 • wyszukiwanie informacji za pomocą zintegrowanej z systemem wyszukiwarki semantycznej,
 • zamieszczanie dowolnych plików (np. zeskanowanych rysunków, zdjęć, nagrań wykonanych telefonem komórkowym) na kontach dzieci przez nie same, przez ich wychowawców lub członków rodziny posiadających dostęp do konta,
 • łatwe i bezpieczne zamieszczanie, przechowywanie oraz swobodne udostępnianie różnego rodzaju materiałów edukacyjnych (w tym plików multimedialnych, zdjęć, rysunków, skanów, plików tekstowych),
 • wykorzystanie na zajęciach monitorów dotykowych, zintegrowanych z systemem,
 • drukowanie, kopiowanie i skanowanie za pomocą zintegrowanych z systemem urządzeń wielofunkcyjnych,
 • wykorzystanie projektorów multimedialnych marki podczas zajęć kreatywnych oraz ruchowych,
 • komunikacja wewnątrz systemu za pomocą wbudowanego komunikatora i programu Skype.

Korzyści dla Przedszkola:

 • zwiększenie konkurencyjności przedszkola i podniesienie jakości kształcenia poprzez wprowadzenie do oferty najnowszych technologii komunikacyjnych oraz nowoczesnych metod edukacyjnych (jak np. klasa/grupa odwrócona),
 • obniżenie kosztów zakupu i dystrybucji materiałów dydaktycznych dla pojedynczego przedszkolaka dzięki udostępnieniu materiałów wszystkim użytkownikom w formie cyfrowej,
 • pogłębienie zaufania rodziców do placówki dzięki transparentnej polityce przedszkola (włączeniu rodziców w system chmurowy i udostępnienie wykorzystywanych treści i materiałów),
 • wykorzystanie systemu do kontaktowania się z rodzicami, na przykład do przesyłania informacji organizacyjnych – odnośnie wywiadówek, wycieczek, imprez, zajęć dodatkowych oraz w kwestiach indywidualnych związanych z dzieckiem,
 • możliwość łączenia w sieć wielu przedszkoli w celu wymiany wiedzy, doświadczeń oraz materiałów edukacyjnych, pomiędzy wychowawcami z różnych oddziałów przedszkola lub sieci przedszkoli,
 • możliwość pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na rozwiązanie Documaster Campus Junior oraz połączone z nim urządzenia nawet do 100 % , w uproszczonej procedurze.

Dotacja 100%
z Funduszy Europejskich

Documaster Campus oraz integrowane z nim urządzenia i rozwiązania mogą być dofinansowane w 100% ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.